Breeding Cat Burglars - - giving you the oportunity to love a cat
 
 
 
Maine Coon(N) Både Maine Coon katter og Savannah katter finnes i katteriet. Har du eller familien din lyst til å besøke katteriet for å se om våre katteraser er katten for deg? Ta kontakt med oppdrettet via skjemaet nedenunder!
 
Alle henvendelser blir besvart - normalt i løpet av førstkommende helg etter innsendelse av skjemaet!
Etter avtale tar oppdrettet imot besøk, når det passer både for katter og oppdretter og deg!
 
Vi er for tiden på planlegginsstadiet for Savannah katt kattunger og Maine Coon kattunger. Det er noen ungkatter som kan være interessert i nye hjem - men for tiden ingen kattunger!
 
Vi planlegger ett kull Savannah katt og/eller et kull Maine Coon i 2015, som vil søke nye hjem fra de er 12-16 uker.
Savannah cat(E) The cattery consists of both Maine Coon cats and Savannah cats. Would You or Your Family like to visit the cattery to se if Our breeds is the cat for you? Contact us through the form below!
 
All questions will be answered -  normally during the firstcoming weekend after submitting the form!
 
The cattery opens for visit after apointment, suitable for both cats and breeder and You!
 
Savannah CatWe  are currently in the planning stage of  Savannah cat kittens and Maine Coon kittens.
 
There are some youngsters of both breeds who may be interested in new homes - but currently no kittens!
 
 
We are planning a litter of Savannah cats and/or Maine coons in 2015 who will be ready for new homes from the age of 12-16 weeks.
 
 
 
 
 
Kontaktskjema:
 
Fornavn:
Etternavn:
Bedrift:
Email:
Telefon:
Adresse 1:
Adresse 2:
By/Sted:
Fylke:
Postkode:
Kommentarer:
 
 
Norsk(Norwegian)
 
 English(Engelsk)
Fornavn 
First name
Etternavn
Surname
Telefon
Mobilphonenumber
By/Sted
City/Place
Fylke 
Region
Postkode
Regional postcode
Kommentarer
Comments
Sider merket med (E) er oversatt til engelsk
Pages marked with (E) are translated to english
Sider merket med (N) er ikke oversatt til engelsk
Pages marked with (N) is not translated to english
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint