Breeding Cat Burglars - - giving you the oportunity to love a cat

Savannah katt
Savannah katt er en høy slank grasiøs katt med slående mørke flekker og andre dristige tegninger. Det er en nasjonal rase som ligner sin barndoms kilde, den afrikanske Servalen, men er mindre av vekst. Savannah katten er hengiven og utadvendt, med usedvanlig lang hals, ben og høye ører, så vel som en middels lang hale. Dertil er Savannah katten en usedvanlig grasiøs og velbalansert katt, noe som gjør katten både uvanlig og vakker.

Historikk
Den første kjente Savannah katt ble født den 7 april 1986 da en kvinnelig huskatt fødte en kattunge avlet av en afrikansk Serval. Dette F1 (første generasjon hybrid kryss) var den første på posten. Denne uvanlige hunnkattungen hadde egenskaper som både liknet huskatten og Servalen. Både kattungen og rasen ble kalt "Savannah". Patrick Kelly hørt om Savannah og bestemte seg for at han ville forsøke å utvikle en ny rase. Han overtalte en oppdretter, Joyce Sroufe, til å bli med ham på hans innsats. Sammen skrev de den opprinnelige TICA rasestandarden. TICA aksepterte Savannah katt for registrering i 2001 og i 2012 ble rasen akseptert til Championship status i TICA.
Oppdretter deltok for første gang på utstilling i TICA med sin Catburglar Charlotte.


Personlighet
En av de mest fantastiske trekk av Savannah er dens bemerkelsesverdig personlighet. Det er en veldig nysgjerrig, selvsikker katt som oppsøker eventyr ved enhver anledning. Det er en meget aktiv katt, som krever en god del daglig interaksjon, enten med sin menneskelige familie eller med en ledsagende katt. Det er også en veldig lojal katt som gjerne binder seg sterkt til sin menneskelige familie. Det er ikke en katt som blir værende på fanget, men vil vise hengivenhet på sine egne premisser, ofte ved å hilse familiemedlemmer på døren, følger dem rundt i huset og gi hyppige "headbutts". Mange Savanner elsker å leke i vann. De kan lett bli opplært til å gå i bånd med sele, og de fleste elsker å leke henteleker.

Savannah katten er en unik og fantastisk katterase. De fleste som eier eller har møtt Savanner vil si at de aldri har møtt en katt som dem og blir ivrige fans. Savannah er ikke for alle, men for de som søker et unik kjæledyr og livslang følgesvenn, passer Savannah katt.

Egenskaper
Savannah katten har mange egenskaper som gjør at den skiller seg ut. Kanskje den mest åpenbare er de store, høye ører som er satt opp på toppen av hodet. En annen unik egenskap hos Savannah er de "hettedekkede" øynene som flates ut på toppen. Dette gir katten et eksotisk utseende. Kroppen på Savannah er veldig lang og beina er ganske lange og skaper med det et falskt bilde av en meget stor eller tung katt, men i virkeligheten, er de fleste Savannah katter på størrelse med en stor huskatt og veier mindre enn en annen katt av tilsvarende størrelse. Den særpreges også av sin veldig lang hals og sin korte, tykke hale.
 
Standard for Savannah katten(SAV)
Standard for en Savannah katt hos TICA røflig oversatt:
Pels:
Pelsmønstre: Solid, Tabby og Sølv / Smoke
Pelsfarge: Svart, Brun (svart) Spotted
Tabby, Black Silver Spotted Tabby og svart
smoke.
TILLATT utkrysninger: Ingen
Hode:
Form: Ansiktet danner en likesidet triangel: trekanten er dannet av pannen linje over øynene, og sideveggene følger ned kjeve-benet med en avrundet overflate på snuten. Over denne trekanten danner pannen og ørene et rektangel fra øyebrynslinjen til toppen av ørene. Hodet er lite i forhold til kroppen.
Ører:
Ørene er bemerkelsesverdig store og plassert høyt oppe på hodet. De er brede med en dyp base. De bør være veldig oppreist og ha avrundede topper. Ørebasis bør ikke starte utenfor eller lavere på hodet enn høyden på øynene, men kan settes høyere. Innsiden av ørene ligger nær toppen av hodet. Ideelt sett, kan en vertikal linje trekkes fra det indre hjørnet av øyet opptil innerbunnen av øret. Øredusker kan være til stede, utpreget ocelli - eller tåremarkering på ørene er ønskelig.
Øyne:
Middels store og satt under en litt hettformet panne. Toppen av øyet ligner en boomerang med en nøyaktige vinkel slik at hjørnet av øyet skråner nedover linjen av nesen. Den nederste halvdelen av øyet har mandelform. Øynene er moderat dyptliggende, lavt på pannen, og minst en øyebredde mellom hverandre. Tåremarkeringer er tilstede langs og mellom øyet og nesen. Alle øyefarger er tillatt
og er uavhengig av pelsfarge.
Kinn:
Fra haken smalner kinnene og følger trekanten i hodet. I profil er nesen litt utstående, slik at vinkelen fra nesen til haken skråner bakover og kan føre til at haken ser innfelt ut.
Snuteparti:
Snutepartiet er konisk uten å bryte. Det faller innenfor den nedre delen av ansiktstrekanten som går fra  pannen til punktet på haken. Værhårsputene er ikke utpregede.

Profil:
Pannen er en rett til litt konveks kurve fra toppen av hodet til kanten like over øyet hvor det finnes en liten endring av retning og en rett veldig liten konkav kurve fra neseryggen til spissen av nesen. I profil danner ansiktet også en trekant fra toppen av øyet til spissen av nesen, snur og følger kjeven, tilbake opp til øyet.

Nese:
Forfra er nesen bred langs toppen med lavt innstilt nesebor. I profil, er det en svak nedadgående sving på enden, noe som gir et avrundet utseende. Nesehuden er litt konveks og brytes opp over nesen.
Hals:
Lang og slank.
KROPP:
Torso:
Torsoen er lang, slank og muskulær med full dyp brystkasse, fremtredende
skulderblader, en liten, men ikke ekstrem oppbrett og en avrundet rumpe. Hofte og
lår er fyldige, lange og litt tunge i forhold til resten av kroppen.
Bein:
Lengre enn gjennomsnittet, muskuløse, uten å virke tunge eller altfor delikat. Bakbeina er litt lengre enn forbena.

Føtter:
Ovale, medium i størrelse.
Hale:
Middels til tykk i bredden. Medium i lengde, slutter mellom hasen er rett over   bakkenivå, når du står med ønsket lengde, rett under hasen. Halen bør avta litt til en butt ende. Piskende haler er ikke ønskelig. Benstammen i halen bør være medium med tetthet og styrke.
Muskulatur:
Fast, godt utviklet, og glatte.

Pels:
Kort til medium i lengde med god substans og en litt grov følelse. Grovere dekkhår dekker en mykere underull; flekkene har en særlig mykere tekstur enn dekkhårene. Pelsen er ikke uvanlig tett og ligger relativt flatt mot kroppen.

Farger:
Svart, brun (svart) spotted tabby, svart sølv spotted tabby, svart røyke. Ingen preferanse er gitt til jord farge på den brune (svart) spotted tabby.
Fete, solide tegninger foretrekkes på alle Tabbier. I en er variant leppene svarte,
og tårelinjene er fremtredende. På spottede savanner er nesehuden alt fra rosa til mursteinsrød omgitt av linjer, solid svart, eller svart med en rosa til mursteinstripe i midten. Hos svarte Savanner må nesehuden være solid svart. Tredeputer uansett farge eller variasjon skal være dypt kullsvart eller brunlig svart.

MØNSTER: spottet MØNSTER ONLY.
Flekket Savannah mønster består av fet, solid mørk brun til svart flekker, som kan være rund, oval eller avlang. En serie parallelle striper, fra baksiden av hodet, spres litt over skulderbladene, litt over ryggen og spottet mønster følger stripene fra skuldrene og fortsetter langs lengden av legemet. Mindre spotter finnes på bein og føtter som vel som i ansiktet. I den svarte Savannah kan spøkelsesmarkeringer  forekomme. Et synlig spottet mønster på smoke Savannah foretrekkes. I alle variasjoner må noen synlig mønster være oppdaget.

Temperament:
Det ideelle Savannah er å være en trygg, våken, nysgjerrig og vennlig katt.

GENERELL BESKRIVELSE:
Den samlede inntrykk av Savannah er en høy slank grasiøs katt med slående mørke flekker og andre dristige tegninger, på en bakgrunnsfarge på noe nyanser av brunt, sølv, svart eller svart smoke.
 
 
TICA-standarden for Savannah(SV) ord for ord:
 
Points are given as follows:
HEAD 40 Points distributed on shape 6, Eyes 6, Ears 7, Muzzle 4, Chin 4, Profile 4, Nose 3 and Neck 6
BODY 40 Points Distributed on torso 8, Legs 8, Feet 3, Tail 7, Boning 7 and Musculature 7.
COAT/COLOR/PATTERN 20 Points Distributed on Texture 8, Color 4 and Pattern 8.
 
CATEGORY: Traditional.
 
DIVISIONS: Solid, Tabby and Silver/Smoke
Division.
COLORS: Black, Brown (Black) Spotted
Tabby, Black Silver Spotted Tabby and BlackSmoke.
PERMISSIBLE OUTCROSSES: None
 
HEAD:Shape: The face forms an equilateraltriangle: the triangle is formed by the browline over the eyes; and the sides follow downthe jaw bone with a rounded finish at themuzzle. Above this triangle the forehead andears form a rectangle from the brow line tothe tops of the ears. The head is small inproportion to the body.Ears: Ears are remarkably large andhigh on the head. They are wide with a deepbase. They should be very upright and haverounded tops. The outside base of the earshould start no lower on the head than theheight of the eyes, but may be set higher.The inside base of the ears is set close at thetop of the head; ideally, a vertical line can bedrawn from the inner corner of the eye up tothe inner base of the ear. Ear furnishingsmay be present; pronounced ocelli aredesirable.Eyes: Medium sized and set underneatha slightly hooded brow. The top of the eyeresembles a boomerang set at the exactangle so that the corner of the eye slopesdown the line of the nose. The bottom half ofthe eye has an almond shape. The eyes aremoderately deep set, low on the forehead,and at least one eye width apart. Tear stainmarkings are present along and between theeye and the nose. All eye colors are allowedand are independent of coat color.Chin: From the frontal view the chintapers to follow the triangle of the head. Inprofile, the nose is slightly protruding so thatthe angle from the nose to the chin slantsback, which may cause the chin to appearrecessedMuzzle: The muzzle is tapered with nobreak. It falls within the bottom portion of thefacial triangle that runs from the brow to thepoint of the chin. Whisker pads are notpronouncedProfile: The forehead is a straight toslightly convex curve from the top of the headto the ridge just above the eye where there isa slight change of direction and a straight tovery-slight concave curve from that ridge tothe tip of the nose. In profile, the face alsoforms a triangle from the top of the eye to thetip of the nose, turning to follow the jaw lineand back up to the eye.Nose: Viewing from the front, the noseis wide across the top with low set nostrils. Inprofile, there is a slight downward turn at theend, giving a rounded appearance. Noseleather is slightly convex and wraps up overthe nose.Neck: Long and lean.BODY:Torso: The torso is long, lean and wellmuscledwith a full deep rib cage, prominentshoulder blades, a slight, but not extreme,tuck-up and a rounded rump. The hip andthigh are full and long and somewhat heavyin proportion to the rest of the body.Legs: Longer than average, wellmuscled, without appearing heavy or overlydelicate. Back legs are slightly longer thanthe front legs.Feet: Oval, medium in size.
Corrected 6/1/2013 Savannah Breed Standard, 05/01/2012
 
Tail: Medium to thick in width. Medium inlength, ending between the hock and justabove ground level when standing withpreferred length just below the hock. Tailshould taper slightly to a blunt end. Whippytails are not desired.Boning: Medium boning with densityand strength.Musculature: Firm, well-developed, yetsmooth.
COAT: Short to medium in length with good
substance and a slightly coarse feel to it.Coarser guard hairs cover a softerundercoat; the spots have a notably softertexture than the guard hairs. The coat is notinordinately dense and lies relatively flatagainst the body.
COLORS: Black, brown (black) spotted
tabby, black silver spotted tabby, blacksmoke. No preference is given to groundcolor on the brown (black) spotted tabby.Bold, solid markings are preferred on alltabbies. In any variation the lips are black,and the tear duct lines are prominent. On thespotted Savannahs the nose leather can bepink to brick red surrounded by liner, solidblack, or black with a pink to brick centerstripe. In black Savannahs, the nose leathermust be solid black. Paw pads in either colorvariation should be deep charcoal orbrownish black.
PATTERN: SPOTTED PATTERN ONLY.
The spotted Savannah pattern is made up ofbold, solid dark-brown to black spots, whichcan be round, oval, or elongated. A series ofparallel stripes, from the back of the head tojust over the shoulder blades, fan out slightlyover the back and the spotting pattern followsthe line of the stripes from the shoulderscontinuing the length of the body. Smallerspots will be found on the legs and feet aswell as on the face. In the black Savannahghost spotting may occur. A visible spottingpattern on the smoke Savannah is preferred.In all divisions, any visible pattern must bespotted.
TEMPERAMENT: The ideal Savannah is to
be a confident, alert, curious and friendly cat.
GENERAL DESCRIPTION: The overall
impression of the Savannah is a tall leangraceful cat with striking dark spots and otherbold markings, on a background color of anyshade of brown, silver, black or black smoke.The Savannah cat is a domestic breed whichclosely resembles its ancestral source theAfrican Serval, but is smaller in stature.Affectionate and outgoing, with exceptionallylong neck, legs, and tall ears, as well as amedium length tail, the Savannah is bothunusual and beautiful. The Savannah is alsoan exceptionally graceful, well-balanced catwith striking color and pattern.
ALLOWANCES: Females proportionately
smaller than males
PENALIZE: Rosettes. Spots that are any
color other than dark brown to black. Anydistinct locket on the neck, chest, abdomenor any other area not provided for in thestandard. Vertically aligned spots or mackereltabby type stripes. Cobby body. Small ears.
DISQUALIFY (DQ): Extra toes.
 
Temperament must be unchallenging; any signof definite challenge shall disqualify. The catmay exhibit fear, seek to flee, or generallycomplain aloud but may not threaten to harm.In accordance with Show Rules, ARTICLESIXTEEN, the following shall be consideredmandatory disqualifications: a cat that bites(216.9), a cat showing evidence of intent todeceive (216.10), adult whole male cats nothaving two descended testicles (216.11), catswith all or part of the tail missing , except asauthorized by a Board approved standard(216.12.1), cats with more than five toes oneach front foot and four toes on each back foot,unless proved the result of an injury or asauthorized by a Board approved standard(216.12.2), visible or invisible tail faults if Boardapproved standard requires disqualification(216.12.4), crossed eyes if Board approvedstandard requires disqualification (216.12.5),total blindness (216.12.6), markedly smallersize, not in keeping with the breed (216.12.9),and depression of the sternum or unusuallysmall diameter of the rib cage itself(216.12.11.1). See Show Rules, ARTICLESIXTEEN for more comprehensive rules
Corrected 6/1/2013 Savannah Breed Standard, 05/01/2012
Website Builder drives av  Vistaprint