Breeding Cat Burglars - - giving you the oportunity to love a cat

Oppdretters engasjement
 
(Under translation)
Oppdretter har for Maine Coon registrert stamnavnet NO*Cat Burglar vært medlem av NORAK, frem til 21.03.2013, en katteklubb registrert i FiFe gjennom NRR, som oppdretter har stor glede av både gjennom katteklubbens trivelige medlemmer og dyktige sekretariat. Den 21.03.2014 gikk oppdretter over til TICA i forbindelse med at ønsket om å fronte rasen Savannah katt ikke lenger tolkes som forenlig med FiFe' s statutter.
 
For Savannah katt som ikke annerkjennes av andre enn TICA har oppdretter registrert stamnavnet Catburglar og er medlem av TICA etter å ha avklart med kontoret til NRR at dette ikke var  i strid med retningslinjene for medlemsskap.
Fra og med 21.03.2014 er oppdretter også registrert som oppdretter på rasen Maine Coon hos TICA.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdrettet samarbeider med andre oppdrettere tilknyttet nettverket Maine Coon - OutCross. Oppdrettere som velger å knytte seg til nettverket Maine Coon - Outcross har til felles at vi er er opptatt av å senke innavlsprosenten i Maine Coon rasens genpool Det gjør NO*Cat Burglar gjennom analyser i PawPeds og ved vurdering av stamtavler før avl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Målet til oppdrettet er å fremme avl på Maine Coon hvor helsestatus er dokumentert testet frie for HCM og HD hos katten selv, samtidig som rasetypiske trekk bevares.
 
Som ett ledd i å øke kunnskapen om hvordan kattens helse kan fremmes, har oppdretter meldt seg på og tatt følgende kurs hos PawPeds :
 
G1 - Grunnkurs ble fullført og bestått 22 mai 2013
G2  er neste kurs oppdretter vil ta. Trykk på sløyfen for å lese mer om kurset. Sløyfen deles kun ut til deltakere som har bestått kurset - så den er oppdretter umåtelig stolt av..
 
 
Rasetypiske trekk bevarer oppdretter ved å bevisst avle på katter som har deltatt på katteutstillinger og fått tilbakemelding via dommernes vurdering om at katten er innenfor gjeldende standard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Her kan du finne mer informasjon om oppdrettets engasjement:
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint