Breeding Cat Burglars - - giving you the oportunity to love a cat
Kjære samarbeidspartnere
 
Cat Burglar krever parringskontrakt, fremvisning av veterinærattest, utfører testing av HCM/HD på sine avlskatter, samt anbefaler samarbeidspartnere å delta på utstilling og teste sine katter for HCM og HD.
 
Fra 01.01.2013 har oppdretter bestemt seg for at samtlige avkom etter kattene i oppdrettet automatisk settes i stamklasse 2.
 
Det åpnes kun opp for å tillate avl - endring til stamklasse 1 - dersom katten som ønskes til avl har oppnådd Champion-tittel og testeresultat for HCM og HD ved 1 års alder dokumenteres.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parringskontrakt
Det er så trivelig når flere kan jobbe mot felles mål. Å få målene og enighetene nedfelt i en parringskontrakt er en fin måte for begge parter å skape et godt grunnlag for tillit.
Dessuten gir det mulighet for åpent å stille spørsmålene man lurer på før kontrakten signeres.
 
Veterinærattest
Selv om man kjenner hverandre er det noen forholdsregler som med fordel bør tas, når man skal samarbeide om ett kull som fremmer Maine Coon -rasen. At katten er frisk og rask kan veterinæren bekrefte, det samme gjelder om katten har HCM og/eller HD.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hvorfor sikte mot Champion-tittel på utstilling?
En Champion-tittel innebærer at flere dommere uavhengig av hverandre, bekrefter at katten som bedømmes er innenfor rasens standard.
 
Uerfarne oppdrettere vil ha stor nytte av å få bedømt sin katt og hyggelige dommere kan også komme med gode råd til hva slags rasetypiske trekk akkurat din katt trenger hos en partner for å oppnå at avkommets rasetypiske trekk er i henhold til rasens standard.
 
Gjennom årenes løp kan standarden utvikle seg - så om man ikke har kull ofte, kan det å delta på utstilling være en bekreftelse på eller veiledning til å bedømme hvilken katt man bør inkludere i avlsprogrammet.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hvorfor teste HCM og HD?
Det er ikke alltid gode genetiske linjer kommer fra katter som gjør det bra på utstilling.
Ser man en katt med genetiske linjer man har lyst til å innlemme i sitt oppdrett, så ta kontakt med oppdretteren og spør om de bakenforliggende genetiske linjene. Selv om en kattens foreldre er testet for HCM/HD, så kan disse genetiske feilene dukke opp hos katten eller kattunger katten skulle få. Spør en veterinær eller søk på nettet - men les om både HCM og HD før du begynner med avl..
 
Trykk på PawPeds-banneret og lær mer om helse, oppdrett og genetikk:
 
Som ett ledd i å øke kunnskapen om hvordan kattens helse kan fremmes, har oppdretter meldt seg på og tatt følgende kurs hos PawPeds :
 
G1 - Grunnkurs ble fullført og bestått 22 mai 2013
G2  er neste kurs oppdretter vil ta. Trykk på sløyfen for å lese mer om kurset. Sløyfen deles kun ut til deltakere som har bestått kurset - så den er oppdretter umåtelig stolt av..
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website Builder drives av  Vistaprint